20/11/2017 09:07
Xem với cỡ chữ

Thủ tướng giao nhiệm vụ Quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Ngày 17/11/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1829/QĐ-TTg về việc giao ông Đào Quang Trường, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam nhiệm vụ Quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Trước đó, ông Trần Bá Huấn, Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã được Thủ tướng quyết định cho nghỉ hưu từ 01/10/2017.
Sau khi ông Huấn nghỉ hưu, Bộ Tài chính đã có Công văn số 12966/BTC ngày 28/9/2017 về việc phân công phụ trách Ban Điều hành đối với ông Đào Quang Trường kể từ ngày 01/10.

Hoàng Minh

Tìm theo ngày :