04/12/2017 17:04
Xem với cỡ chữ

12 tập thể và 13 các nhân được tặng Bằng khen của Tổng Giám đốc NHPT

Ngày 28/11/2017, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đã ban hành các quyết định khen thưởng thành tích năm 2016 cho các tập thể và cá nhân trong hệ thống.

Theo đó, tại Quyết định số 484/QĐ-NHPT, Quyền Tổng Giám đốc tặng bằng khen cho 3 cán bộ đã có quá trình cống hiến vì sự nghiệp của VDB, đó là cá nhân Nguyễn Thị Sâm (CN NHPT Thanh Hóa); Dương Thị Xanh (CN NHPT Hà Tĩnh); và Ngô Thị Thanh (CN NHPT KV Quảng Nam – Đà Nẵng);
Tại Quyết định số 485/QĐ-NHPT, Quyền Tổng Giám đốc tặng bằng khen cho các tập thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác trong năm 2015-2016: Phòng Tín dụng (CN NHPT Yên Bái); Phòng Tài chính – kế toán (CN NHPT KV Quảng Nam – Đà Nẵng); Phòng Tín dụng I (SGDII); Phòng Tài chính – Kế toán (CN NHPT Bà Rịa – Vũng Tàu) và tập thể đơn vị Chi nhánh NHPT KV Hải Dương – Hưng Yên;
Quyết định số 486/QĐ-NHPT tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích đột xuất trong công tác năm 2016: Trung tâm Đào tạo Nha Trang, Chi nhánh NHPT Nghệ An; Chi nhánh NHPT Hải Phòng; Phòng Giao dịch Quảng Nam (CN NHPT KV Quảng Nam – Đà Nẵng) và Phòng Tín dụng II, Phòng Tín dụng III, Phòng TDXK (SGDII); 10 cá nhân: Nguyễn Bá Đức, Nguyễn Văn Thanh (CN NHPT Thanh Hóa); Vũ Hồng Sơn và Trần Tất Thắng (CN NHPT Ninh Bình); Nguyễn Tấn, Nguyễn Kim Em và Đặng Giản (CN NHPT KV Quảng Nam – Đà Nẵng); Lê Thanh Minh, Trần Văn Đàm và Đỗ Đức Hưng (CN NHPT KV Bình Dương – Bình Phước)./.

Hiền Nguyễn

Tìm theo ngày :